Musikk instore

”Musikk i butikk må ikke blir overlatt til de ansattes preferanser”

 

Musikk påvirker salget

 

Studier viser at bakgrunnsmusikk kan brukes til å tiltrekke kunder inn i butikk og dermed legge til rette for handel og impulskjøp. Bakgrunnsmusikk er med andre ord avgjørende for at en kunde velger en butikk framfor en annen og faktisk bruker tid og penger i butikken. Dette støttes av flere studier som påviser at bakgrunnsmusikk har en direkte påvirkning på kjøpsatferd og kjøpsintensjone, samt kundens evaluering av butikkopplevelse. Musikk er et sterkt kommunikasjonsmedium og kan brukes til å kommunisere produktkvalitet, image og være et viktig verktøy til å signalisere målgruppen. Valg av bakgrunnsmusikk må derfor være grundig gjennomtenkt og ikke overlatt til de ansattes preferanser med tanke på uheldige utfall ved valg av ”feil” musikk.