IKEA kundeundersøkelse

IKEA Aarhus i Danmark gjennomførte en kundeundersøkelse om deres kunderadiossystem levert og driftet av Lydbox. 45% forteller at de hørte våre lydreklamer, og hele 58% fortalte at de handlet mer enn planlagt.

test IKEA